Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-червень 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-червень 2017р.

Темп зростання, у %

червень 2017р. до

Січень-червень 2017р. до січня-червня 2016р.

Довідково:
за січень-червень 2016р. до січня-червня 2015р.

травня 2017р.

червня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

7,1

83,5

77,1

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

53371

103,62

146,53

145,21

134,61

  реальна, %

х

102,12

124,63

125,91

108,61

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

11,2

105,7

99,5

х

59,2

Індекс споживчих цін

х

100,9

118,8

109,65

104,05

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

10594,3

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

100,6

107,3

103,2

106,3

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

102,0

101,5

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

324524

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

114,9

148,3

Капітальні інвестиції, млн.грн6

913,8

х

х

113,2

238,2

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла6, тис.м2

8,3

х

х

42,6

98,0

Експорт товарів, млн.дол.США1

97,5

х

х

99,2

85,2

Імпорт товарів, млн.дол.США1

67,7

х

х

89,6

141,9

Сальдо (+, -)1

29,7

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США6

7,6

х

х

150,8

86,3

Імпорт послуг, млн.дол.США6

2,8

х

х

485,9

55,3

Сальдо (+, -)

4,8

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

2584,8

95,4

105,2

110,1

92,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

914,2

103,3

68,2

79,8

100,3

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 7

8153,9

99,3

110,8

107,0

х

1 Дані за січень–травень.
2 Травень 2017р. до квітня 2017р.
3 Травень 2017р. до травня 2016р.
4 Станом на 1 червня.
5 Червень до грудня попереднього року.
6 Дані за січень–березень.
7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.