Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-липень 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-липень 2017р.

Темп зростання, у %

липень 2017р. до

Січень-липень 2017р. до січня-липня 2016р.

Довідково: за січень-липень 2016р. до січня-липня 2015р.

червня 2017р.

липня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

6,7

93,1

82,1

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

54871

109,92

148,43

146,21

133,31

  реальна, %

х

108,92

124,23

125,61

110,81

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

11,4

102,0

82,5

х

72,9

Індекс споживчих цін

х

99,9

118,6

109,45

104,15

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

12766,4

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

89,6

97,4

102,8

104,7

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

109,9

90,5

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

387146

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

114,8

143,4

Капітальні інвестиції, млн.грн1

2130,2

х

х

119,6

201,5

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла1, тис.м2

22,3

х

х

60,9

90,2

Експорт товарів, млн.дол.США1

126,0

х

х

104,9

82,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

79,5

х

х

90,5

125,9

Сальдо (+, -)1

46,5

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

15,2

х

х

109,0

114,6

Імпорт послуг, млн.дол.США1

4,0

х

х

148,8

116,7

Сальдо (+, -)

11,2

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

3018,7

112,3

110,9

110,1

93,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

1143,7

97,5

84,5

83,2

100,7

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 6

9827,0

112,5

106,7

107,1

х

1 Дані за січень–червень.
2 Червень 2017р. до травня 2017р.
3  Червень 2017р. до червня 2016р.
4 Станом на 1 липня.
5 Липень до грудня попереднього року.
6  Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.