Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-серпень 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-серпень 2017р.

Темп зростання, у %

серпень 2017р. до

Січень-серпень 2017р. до січня-серпня 2016р.

Довідково: за січень-серпень 2016р. до січня-серпня 2015р.

липня 2017р.

серпня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

6,4

96,8

85,8

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

55651

96,82

141,13

145,31

132,61

  реальна, %

х

96,92

118,43

124,41

112,01

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

10,4

90,9

108,2

х

88,7

Індекс споживчих цін

х

99,2

118,4

108,65

103,45

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

14657,4

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

115,0

105,7

103,3

103,1

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

105,3

88,9

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

464146

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

117,2

130,4

Капітальні інвестиції, млн.грн6

2130,2

х

х

119,6

201,5

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла6, тис.м2

22,3

х

х

60,9

90,2

Експорт товарів, млн.дол.США1

147,6

х

х

104,8

91,9

Імпорт товарів, млн.дол.США1

92,3

х

х

90,5

121,9

Сальдо (+, -)1

55,3

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США6

15,2

х

х

109,0

114,6

Імпорт послуг, млн.дол.США6

4,0

х

х

148,8

116,7

Сальдо (+, -)6

11,2

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

3507,4

117,6

108,1

109,6

96,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

1399,9

133,0

117,4

87,1

102,5

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 7

11819,0

109,7

109,9

109,3

х

1 Дані за січень–липень.
2 Липень 2017р. до червня 2017р.
3 Липень 2017р. до липня 2016р.
4 Станом на 1 серпня.
5 Серпень до грудня попереднього року.
6  Дані за січень–червень.
7  Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.