Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-жовтень 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
жовтень
2017р.

Темп зростання, у %

жовтень 2017р. до

Січень-
Жовтень
2017р. до
січня-жовтня
2016р.

Довідково:
за січень-
жовтень
2016р. до
січня-жовтня
2015р.

Вересня
2017р.

Жовтня
2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

7,2

107,7

94,4

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

56351

105,32

144,63

144,61

132,01

  реальна, %

х

102,32

120,13

123,21

113,81

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

10,7

95,3

74,1

х

72,5

Індекс споживчих цін

х

101,0

117,0

112,75

108,65

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

18606,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

88,6

99,4

102,7

102,6

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

101,4

100,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

630434

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

113,4

127,5

Капітальні інвестиції, млн.грн1

3730,1

х

х

131,5

151,6

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла1, тис.м2

40,9

х

х

87,0

64,3

Експорт товарів, млн.дол.США1

207,0

х

х

116,7

91,9

Імпорт товарів, млн.дол.США1

152,1

х

х

116,9

123,5

Сальдо (+, -)1

54,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

21,8

х

х

89,0

124,2

Імпорт послуг, млн.дол.США1

5,1

х

х

139,5

91,0

Сальдо (+, -)1

16,6

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

4441,8

111,6

94,4

105,5

100,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

1712,9

80,4

75,9

85,8

102,4

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 6

15304,4

99,5

100,2

107,7

х

1 Дані за січень–вересень.
2 Вересень 2017р. до серпня 2017р.
3  Вересень 2017р. до вересня 2016р.
4 Станом на 1 жовтня.
5 Жовтень до грудня попереднього року.
6  Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.