Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2017 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за 2017р.

Темп зростання, у %

грудень 2017р. до

2017р. до 2016р.

Довідково:
за 2016р. до 2015р.

листопада 2017р.

грудня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

11,2

126,0

100,2

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

57201

104,32

148,33

145,31

129,31

  реальна, %

х

103,72

128,33

123,81

112,61

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

9,7

108,3

88,2

х

65,6

Індекс споживчих цін

х

100,9

114,4

114,45

112,85

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

23716,7

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

95,9

98,8

103,0

102,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

98,9

103,7

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

970475

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

129,5

113,8

Експорт товарів, млн.дол.США1

267,9

х

х

118,5

97,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

184,2

х

х

120,8

117,0

Сальдо (+, -)1

83,6

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

5373,0

102,1

93,6

102,4

101,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

2026,3

98,6

78,7

84,8

103,2

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн6

19326,5

121,7

114,9

110,1

х

1 Дані за січень–листопад.
2 Листопад 2017р. до жовтня 2017р.
3 Листопад 2017р. до листопада 2016р.
4 Станом на 1 грудня.
5 Грудень до грудня попереднього року.
6 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку