Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році 1
(остаточні дані)

(тис.грн.)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–
лютий

Січень–
березень

Січень–
квітень

Січень–
травень

Січень–
червень

Січень–
липень

Січень–
серпень

Січень–
вересень

Січень–
жовтень

Січень–
листопад

Січень–
грудень

Промисловість

B+C+D+Е

2029892,7

4340008,2

6714436,4

8723649,9

10641814,3

12833883,1

14738084,1

16859091,7

18717020,5

21100803,0

23725417,4

26007337,2

Добувна та
переробна
промисловість

B+C

1106257,9

2564358,6

4256410,6

5822076,1

7317524,7

8977285,9

10305461,8

11813259,7

13219923,1

15140630,9

17122908,3

18656574,6

Добувна
промисловість і
розроблення
кар’єрів

B

1975,5

5177,5

15136,0

27419,8

46570,8

65835,1

80901,3

98120,9

108989,6

113943,6

118424,8

123025,7

Переробна
промисловість

С

1104282,4

2559181,1

4241274,6

5794656,3

7270953,9

8911450,8

10224560,5

11715138,8

13110933,5

15026687,3

17004483,5

18533548,9

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво
харчових 
продуктів,
напоїв і
тютюнових
виробів

10-12

835371,9

1902444,3

3091016,5

4199173,4

5076310,7

6149595,7

6933503,5

7769808,9

8505676,0

9782631,0

10879647,0

11815572,0

Текстильне
виробництво,
виробництво
одягу, шкіри,
виробів зі шкіри
та інших
матеріалів

13-15

2417,3

5238,3

7502,8

9831,5

12522,8

15737,0

19527,4

22495,4

27172,9

31629,9

36173,0

42998,5

Виготовлення
виробів з дере-
вини, вироб-
ництво паперу
та поліграфічна
 діяльність 

16-18

84974,9

198893,3

337021,3

469468,3

600078,2

748690,4

916309,2

1099760,9

1278134,3

1459921,4

1647628,7

1810918,4

Виробництво коксу
та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних
речовин і хімічної
продукції

20

4395,1

13558,2

26364,2

38406,2

55420,8

73334,2

92533,4

115377,8

133315,0

151244,4

163082,8

180482,2

Виробництво основних
фармацевтичних продуктів і     фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

150674,0

Виробництво гумових
і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції

22, 23

63182,6

164867,3

313305,5

450546,2

621771,7

791826,9

957586,5

1152595,7

1368953,1

1593583,7

1773314,7

1928608,9

Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання

24, 25

35101,1

86098,7

154071,1

230765,1

333872,0

409240,8

466769,9

519291,2

578512,9

647960,6

722377,4

799066,8

Машинобудування,
крім ремонту і 
монтажу машин і 
устатковання

26-30

57438,4

147698,2

240595,9

304179,7

426595,0

550255,7

643928,6

825743,8

952748,7

1052745,3

1411359,0

1557286,8

Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря

D

900153,3

1728520,9

2385282,0

2803977,0

3198211,2

3700547,3

4244731,6

4826288,7

5245301,1

5678112,5

6291281,0

7010056,7

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

Е

23481,5

47128,7

72743,8

97596,8

126078,4

156049,9

187890,7

219543,3

251796,3

282059,6

311228,1

340705,9

1 Інформація підготовлена за результатами  державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової статистики промисловості». Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.