Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році 1
(остаточні дані)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–
лютий

Січень–
березень

Січень–
квітень

Січень–
травень

Січень–
червень

Січень–
липень

Січень–
серпень

Січень–
вересень

Січень–
жовтень

Січень–
листопад

Січень–
грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

    Добувна та переробна
    промисловість

B+C

54,5

59,1

63,4

66,7

68,8

70,0

69,9

70,1

70,6

71,8

72,2

71,8

     Добувна промисловість і
     розроблення кар’єрів

B

0,1

0,1

0,2

0,3

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

     Переробна промисловість

С

54,4

59,0

63,2

66,4

68,3

69,5

69,4

69,5

70,0

71,2

71,7

71,3

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв і тютюнових виробів

10-12

41,2

43,8

46,1

48,1

47,7

47,9

47,0

46,1

45,4

46,4

45,9

45,4

     Текстильне виробництво,
     виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

     Виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність 

16-18

4,2

4,6

5,0

5,4

5,6

5,8

6,2

6,5

6,8

6,9

6,9

7,0

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і
     хімічної продукції

20

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

     Виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,6

     Виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

3,1

3,8

4,7

5,2

5,9

6,2

6,5

6,8

7,3

7,5

7,5

7,4

     Металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1,7

2,0

2,3

2,7

3,1

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,0

3,1

     Машинобудування, крім ремонту і
     монтажу машин і устатковання

26-30

2,8

3,4

3,6

3,5

4,0

4,3

4,4

4,9

5,1

5,0

5,9

6,0

   Постачання електроенергії, газу,
   пари та кондиційованого повітря

D

44,3

39,8

35,5

32,2

30,0

28,8

28,8

28,6

28,0

26,9

26,5

26,9

   Водопостачання; каналізація,
   поводження з відходами

Е

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,3

1,3

1,3

1 Інформація підготовлена за результатами  державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової статистики промисловості». Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.