Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–березень 2017 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–березень 2017 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до  січня–березня
2016р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня–березня  
2016р.

у % до загального обсягу

Усього

7626,9

150,8

100,0

2822,7

485,9

100,0

4804,2

у тому числі

             

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1420,5

124,1

18,6

1

1

1

1

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

1024,6

103,9

13,4

1

1

1

1

Транспортні послуги

4930,1

150,3

64,6

255,8

137,8

9,1

4674,3

з них

             

Послуги морського транспорту

3053,8

153,2

40,0

1

1

1

1

Послуги повітряного транспорту

1

1

1

1

Послуги залізничного транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги автомобільного транспорту

870,2

1451,4

11,4

1

1

1

1

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

817,0

80,0

10,7

1

1

1

Послуги, пов’язані з подорожами

589,2

872,9

7,7

405,2

185,1

14,4

184,0

Послуги з будівництва

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1620,1

3723,4

57,4

–1620,1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

86,9

41,1

1,1

90,7

112,4

3,2

–3,7

Ділові послуги

587,6

178,4

7,7

444,7

1310,3

15,8

142,9

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

513,2

218,0

6,7

203,8

1607,3

7,2

309,4

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.