Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–червень 2017 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–червень 2017 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до  січня–червня 2016р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–червня 2016р.

у % до загального обсягу

Усього

15226,1

109,0

100,0

4038,0

148,8

100,0

11188,1

у тому числі

             

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

3963,5

83,2

26,0

13,3

132,4

0,3

3950,3

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

3068,3

71,3

20,2

1

1

1

1

Транспортні послуги

9208,4

118,4

60,5

476,8

165,3

11,8

8731,6

з них

             

Послуги морського транспорту

5674,4

134,1

37,3

1

1

1

1

Послуги повітряного транспорту

1

1

1

1

Послуги залізничного транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги автомобільного транспорту

1659,0

259,0

10,9

1

1

1

1

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

1333,6

54,6

8,8

8,0

67,7

0,2

1325,6

Послуги, пов’язані з подорожами

638,6

543,5

4,2

781,4

140,4

19,4

–142,8

Послуги з будівництва

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

1687,5

189,5

41,8

–1467,0

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

184,0

63,6

1,2

179,4

84,1

4,4

4,6

Ділові послуги

954,8

123,9

6,3

888,7

171,2

22,0

66,1

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

617,9

128,1

4,1

293,7

72,3

7,3

324,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.