Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–вересень 2017 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–вересень 2017 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до  січня–вересня
2016р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня–вересня  
2016р.

у % до загального обсягу

Усього

21754,1

89,0

100,0

5140,9

139,5

100,0

16613,2

у тому числі

             

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

5471,9

56,1

25,2

100,5

253,7

2,0

5371,4

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

4261,9

47,1

19,6

1

1

1

1

Транспортні послуги

13739,8

109,2

63,2

848,0

177,0

16,5

12891,8

з них

             

Послуги морського транспорту

8517,9

114,3

39,2

130,3

120,1

2,5

8387,7

Послуги повітряного транспорту

1

1

1

1

Послуги залізничного транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги автомобільного транспорту

1840,2

181,9

8,5

12,9

13,5

0,3

1827,3

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

2382,1

72,1

11,0

8,7

53,3

0,2

2373,4

Послуги, пов’язані з подорожами

777,0

464,3

3,6

1004,7

118,1

19,5

–227,7

Послуги з будівництва

1

1

1

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

1751,0

181,1

34,1

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

275,6

73,1

1,3

274,4

81,0

5,3

1,2

Ділові послуги

1179,7

115,9

5,4

1135,1

153,5

22,1

44,7

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

704,1

121,3

3,2

453,8

95,7

8,8

250,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.