Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2017 рік

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2017 рік

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до  
2016р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %
до
2016р.

у % до загального обсягу

Усього

30989,0

97,3

100,0

9018,5

173,9

100,0

21970,5

у тому числі

             

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

7917,4

71,4

25,5

150,2

308,4

1,7

7767,2

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

6249,2

62,2

20,2

1

1

1

1

Транспортні послуги

18605,2

104,0

60,0

1443,5

173,0

16,0

17161,6

з них

             

Послуги морського транспорту

12282,8

108,5

39,6

179,8

91,0

2,0

12102,9

Послуги повітряного транспорту

1

1

1

1

Послуги залізничного транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги автомобільного транспорту

1913,2

167,3

6,2

28,8

28,2

0,3

1884,4

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

3113,8

71,3

10,0

9,3

56,6

0,1

3104,5

Послуги, пов’язані з подорожами

1304,3

499,4

4,2

1557,3

136,7

17,3

–253,0

Послуги з будівництва

1

1

1

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

1996,2

141,6

22,1

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

444,2

97,2

1,4

402,2

93,6

4,5

42,1

Ділові послуги

2130,6

154,4

6,9

3392,7

330,5

37,6

–1262,2

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

1504,8

185,3

4,9

772,5

143,8

8,6

732,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.