Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності у 2017 році

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у 2017 році1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2017

31.12.2017

тис.дол. США

у % до загального підсумку

тис.дол. США

у % до загального підсумку

Усього

201302,0

100,0

216896,6

100,0

         

Сільське, лісове та рибне господарство

21299,5

10,6

14060,3

6,5

Промисловість

130472,0

64,8

152417,2

70,3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

2

2

переробна промисловість

106251,6

52,8

128920,3

59,4

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

24163,8

12,0

23442,1

10,8

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

Будівництво

5956,9

3,0

5933,0

2,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4814,6

2,4

5109,6

2,4

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

19536,1

9,7

19554,7

9,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

2639,9

1,3

2799,2

1,3

Інформація та телекомунікації

8,3

0,0

25,5

0,0

Фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

Операції з нерухомим майном

14957,3

7,4

15077,8

7,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

656,7

0,3

964,4

0,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

756,9

0,4

755,2

0,3

Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги

78,2

0,0

77,9

0,0

Надання інших видів послуг

2

2

2

2

1 Дані на 31.12.2017 є попередніми.
2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.