Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності у 2017 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
в області за видами економічної діяльності у 2017 році2

 (тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2017

31.12.2017

     

Кіпр

109658,8

119816,4

Сільське, лісове та рибне господарство

3368,8

3263,7

Промисловість

81538,8

92196,8

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

81508,2

92167,3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1,5

1,3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

1531,7

1531,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

65,8

28,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Фінансова та страхова діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

10843,2

10501,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

     

Австрія

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

 

 

 

Беліз

24758,7

24037,8

Промисловість

24223,6

23515,7

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Будівництво

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

     

Велика Британія

25132,0

17819,6

Сільське, лісове та рибне господарство

15411,5

2

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

     

Німеччина

7373,8

7632,1

Сільське, лісове та рибне господарство

254,6

286,8

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

25,5

24,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

     

Туреччина

3952,0

4732,4

Сільське, лісове та рибне господарство

366,6

540,5

Промисловість

2789,0

3400,6

переробна промисловість

3

3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

163,7

160,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

     

США

3396,7

3418,2

Сільське, лісове та рибне господарство

610,9

599,9

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2205,0

2203,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Надання інших видів послуг

3

3

 

 

 

Панама

2923,6

3055,7

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1033,9

3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

     

Російська Федерація

2780,7

2936,7

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

309,6

308,5

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1,1

1,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

2058,8

2236,2

Інформація та телекомунікації

3

3

Операції з нерухомим майном

0,4

0,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

     

Канада

2016,3

2433,7

Інформація та телекомунікації

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

 

 

 

Нідерланди

1457,6

1854,6

Промисловість

3

3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. 2 Дані на 31.12.2017 є попередніми 3Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.