Запаси палива на 1 березня 2018 року

Запаси палива

 

На
1 березня
2018р.

Приріст, зниження  (–)
на 1 березня 2018р. до

1 лютого
2018р., у %

1 березня
2017р., у %

       

Вугілля кам΄яне, тис.т

8,3

–18,0

152,1

Вугілля буре, тис.т

0,0

50,0

Нафта сира, включаючи газовий
конденсат, тис.т

Бензин моторний, тис.т

4,5

0,8

3,8

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

8,1

4,2

13,2

Мазути топкові важкі, тис.т

0,8

–0,8

–16,7

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,4

14,0

16,2