Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2018 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Квітень
2018р.
до березня
2018р.

Квітень
2018р.
до квітня
2017р.

Січень–
квітень
2018р. до
січня–
квітня
2017р.

Промисловість

B+C+D

97,6

101,2

99,7

  Добувна та переробна промисловість

B+C

100,7

93,7

95,5

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

...1

...1

...1

    Переробна промисловість

С

100,7

95,5

96,3

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

98,2

91,1

93,3

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

59,3

50,3

70,9

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

95,2

117,4

112,2

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

190,4

186,6

125,4

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

128,7

109,1

100,4

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

61,8

52,3

76,4

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

98,4

97,1

98,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

88,6

135,9

113,6

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.