Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2018 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Червень
2018р.
до травня
2018р.

Червень
2018р.
до червня
2017р.

Січень–
червень
2018р. до
січня–
червня
2017р.

Промисловість

B+C+D

101,7

99,8

99,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

101,2

96,6

94,5

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

331,5

54,9

26,9

    Переробна промисловість

С

100,1

97,7

95,5

      з неї

       

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

97,3

95,8

92,3

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

324,5

308,5

111,2

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,1

111,0

115,5

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

96,9

119,6

126,6

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,7

111,5

103,7

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

130,2

103,2

78,7

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

92,2

82,1

94,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

103,0

110,5

117,5

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.