Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-травень 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
травень
2018р.

Темп зростання, у %

травень 2018р. до

Січень-
травень
2018р. до
січня-травня
2017р.

Довідково:
за січень-
травень 2017р.
до січня-травня
2016р.

квітня
2018р.

травня
2017р.

Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду (за
даними державної служби
зайнятості), тис. осіб

8,4

87,0

97,9

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника

         

  номінальна, грн

63701

101,52

121,23

121,21

147,51

  реальна, %

х

100,52

107,53

106,81

126,21

Заборгованість із виплати заробітної
плати - усього,  млн.грн4

10,6

102,0

99,9

х

108,3

Індекс споживчих цін

х

99,9

110,9

105,25

108,65

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

9201,2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

107,3

98,7

99,5

103,5

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

103,3

95,4

Обсяг виконаних будівельних робіт,
тис.грн

278277

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

89,0

111,3

Експорт товарів, млн.дол.США1

77,9

х

х

107,1

102,7

Імпорт товарів, млн.дол.США1

96,3

х

х

182,2

82,8

Сальдо (+, -)1

–18,4

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

2070,8

102,9

104,3

94,3

110,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

650,3

108,4

88,8

86,8

82,9

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

7932,2

106,0

100,5

104,5

106,3

1 Дані за січень–квітень.
2  Квітень 2018р. до березня 2018р.
3 Квітень 2018р. до квітня 2017р.
4  Станом на 1 травня.
5 Травень до грудня попереднього року.