Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-червень 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
червень
2018р.

Темп зростання, у %

червень 2018р. до

Січень-
червень
2018р. до
січня-червня
2017р.

Довідково:
за січень-
червень 2017р.
до січня-червня
2016р.

травня
2018р.

червня
2017р.

Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду (за
даними державної служби
зайнятості), тис. осіб

7,3

х

102,3

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника

         

  номінальна, грн

65021

106,22

124,23

121,81

147,31

  реальна, %

х

106,32

111,93

107,91

125,91

Заборгованість із виплати заробітної
плати - усього,  млн.грн4

11,5

109,2

103,3

х

99,5

Індекс споживчих цін

х

99,1

108,9

104,25

109,65

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

11699,6

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

101,7

99,8

99,5

104,5

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

132,9

102,0

Обсяг виконаних будівельних робіт,
тис.грн

395587

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

95,1

118,1

Експорт товарів, млн.дол.США1

103,5

х

х

109,7

96,1

Імпорт товарів, млн.дол.США1

116,1

х

х

169,3

90,7

Сальдо (+, -)1

–12,7

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

2404,9

77,5

86,1

93,1

110,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

811,6

99,7

75,8

85,5

82,9

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

9706,0

105,0

106,4

104,8

109,5

1 Дані за січень–травень.
2  Травень 2018р. до квітня 2018р.
3 Травень 2018р. до травня 2017р.
4  Станом на 1 червня.
5Червень до грудня попереднього року.