Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–червень 2018 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–червень 2018 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до  січня–
червня
2017р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня–
червня
2017р.

у % до загального обсягу

Усього

11715,9

74,7

100,0

6430,3

155,4

100,0

5285,6

у тому числі

             

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

3692,2

92,3

31,5

28,3

213,1

0,4

3663,9

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

3009,2

98,1

25,7

1

1

1

1

Транспортні послуги

5729,8

61,5

48,9

741,4

151,0

11,5

4988,5

з них

             

Послуги морського транспорту

3333,1

58,4

28,4

293,6

300,1

4,6

3039,5

Послуги повітряного транспорту

1

1

1

1

1

1

Послуги залізничного транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги автомобільного транспорту

936,4

56,4

8,0

26,4

315,3

0,4

910,0

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

747,3

53,0

13,0

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з подорожами

874,4

136,9

7,5

571,5

73,1

8,9

302,9

Послуги з будівництва

1

1

1

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

3395,2

201,2

52,8

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

250,9

136,4

2,1

488,7

272,4

7,6

–237,8

Ділові послуги

476,6

37,8

4,1

1067,5

112,0

16,6

–590,9

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

238,4

32,8

2,0

369,0

116,7

5,7

–130,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.