Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–вересень 2018 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–вересень 2018 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до  січня–вересня
2017р.

у % до загального
обсягу

тис.дол. США

у %
до січня–вересня
2017р.

у % до загального
обсягу

Усього

18931,4

84,6

100,0

8120,3

149,4

100,0

10811,2

у тому числі

             

Послуги з переробки
матеріальних ресурсів

1

1

1

1

Послуги з ремонту та
технічного обслуговування,
що не віднесені до інших
категорій

5641,8

102,4

29,8

53,3

53,0

0,7

5588,5

з них

             

Поточний ремонт та
технічне обслуговування
транспортних засобів

4720,3

110,8

24,9

1

1

1

1

Транспортні послуги

9726,6

70,2

51,4

1510,0

149,0

18,6

8216,6

з них

             

Послуги морського
транспорту

5111,6

59,8

27,0

783,2

264,6

9,6

4328,5

Послуги повітряного
транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги залізничного
транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги автомобільного
транспорту

1611,2

87,6

8,5

41,7

323,1

0,5

1569,5

Інші допоміжні та
додаткові транспортні
послуги

1765,1

71,8

9,3

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з
подорожами

1233,1

158,7

6,5

791,3

78,8

9,7

441,8

Послуги з будівництва

1

1

1

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги,
пов’язані з використанням
інтелектуальної власності

1

1

1

3480,3

198,8

42,9

1

Послуги у сфері
телекомунікації,
комп’ютерні та
інформаційні послуги

315,8

114,6

1,7

597,7

217,8

7,4

–281,9

Ділові послуги

788,0

47,9

4,2

1500,8

122,6

18,5

–712,8

   з них

             

Професійні та
консалтингові послуги

481,7

49,4

2,5

530,4

111,4

6,5

–48,7

Наукові та технічні
послуги

1

1

1

783,1

225,2

9,6

1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.