Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2018 рік

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2018 рік

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.
США

у %
до
2017р.

у % до загального
обсягу

тис.дол.
США

у %
до
2017р.

у % до загального
обсягу

Усього

28818,3

90,9

100,0

10821,9

114,7

100,0

17996,5

у тому числі

             

Послуги з переробки
матеріальних ресурсів

1

1

1

1

Послуги з ремонту та
технічного обслуговування,
що не віднесені до інших
категорій

8111,9

102,0

28,1

80,3

53,4

0,7

8031,6

з них

             

Поточний ремонт та
технічне обслуговування
транспортних засобів

6914,9

110,7

24,0

1

1

1

1

Транспортні послуги

15200,1

81,2

52,7

1988,8

123,6

18,4

13211,3

з них

             

Послуги морського
транспорту

8652,2

70,2

30,0

961,1

278,2

8,9

7691,1

Послуги повітряного
транспорту

1

1

1

1

1

1

Послуги залізничного
транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги автомобільного
транспорту

2385,3

124,7

8,3

54,6

189,6

0,5

2330,7

Інші допоміжні та
додаткові транспортні
послуги

2647,7

83,0

9,2

29,9

322,7

0,3

2617,8

Послуги, пов’язані з
подорожами

1866,7

143,1

6,5

1075,6

69,1

9,9

791,0

Послуги з будівництва

1

1

1

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю

162,3

1116,5

1,5

–162,3

Роялті та інші послуги,
пов’язані з використанням
інтелектуальної власності

1

1

1

3686,6

184,7

34,1

1

Послуги у сфері
телекомунікації,
комп’ютерні та
інформаційні послуги

359,1

80,8

1,2

767,2

190,8

7,1

–408,1

Ділові послуги

1765,2

68,0

6,1

3010,6

83,5

27,8

–1245,4

   з них

             

Послуги дослідження та
розробки

1

1

1

1325,6

75,1

12,2

1

Професійні та
консалтингові послуги

1378,0

77,6

4,8

658,2

82,8

6,1

719,8

Наукові та технічні
послуги

1

1

1

891,0

154,6

8,2

1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.