Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–
лютий

Січень–
березень

Січень–
квітень

Січень–
травень

Січень–
червень

Січень–
липень

Січень–
серпень

Січень–
вересень

Січень–
жовтень

Січень–
листопад

Січень–грудень

тис.грн

у % до
всієї
реалізо-
ваної про
-дукції

Промисловість

B+C+D+Е

2153228,8

4282327,7

6950919,7

9335431,0

11867456,4

14253084,0

16545604,0

18712835,0

20868506,2

23445984,7

25667405,8

28744361,3

100,0

Добувна та
переробна
промисловість

B+C

1284097,4

2524717,5

4264749,3

6090294,2

8015288,4

9755277,7

11428541,0

12879597,6

14513687,0

16566083,7

18025094,8

20070558,8

69,8

Добувна
промис-
ловість і
розроблен-
ня кар’єрів

B

458,8

2251,2

4263,5

8621,2

13986,5

20929,2

28576,8

38473,4

54432,3

76407,1

99818,9

113971,2

0,4

Переробна
промисло-
вість

С

1283638,6

2522466,3

4260485,8

6081673,0

8001301,9

9734348,5

11399964,2

12841124,2

14459254,7

16489676,6

17925275,9

19956587,6

69,4

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво
харчових
продуктів,
напоїв
і тютюнових
виробів

10-12

866138,4

1644107,9

2823896,4

4033316,2

5263214,0

6282485,7

7247309,0

7975826,1

8918941,7

10206640,9

11013105,2

12364242,6

43,0

текстильне
виробництво,
виробництво
одягу,
шкіри, виробів
зі шкіри та
інших
матеріалів

13-15

3300,9

7584,8

11738,6

16775,6

22136,3

27281,6

32411,1

36209,8

40467,0

47441,6

53245,2

59192,5

0,2

виготовлення
виробів
з деревини,
виробництво
паперу
та поліграфічна
діяльність 

16-18

135949,0

292298,4

468282,2

642158,0

829798,8

1012109,5

1205763,0

1433273,0

1628594,0

1837161,6

2064088,3

2255308,9

7,8

виробництво
коксу
та продуктів
нафтопере-
роблення

19

виробництво
хімічних
речовин і
хімічної
продукції

20

6780,2

17993,8

32367,7

48809,5

74388,5

98135,8

122131,5

145517,5

166738,6

190276,8

207723,4

221365,6

0,8

виробництво
основних
фармацевт-
тичних
продуктів
і фармацев-
тичних
препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

88230,8

101352,1

110940,3

120459,7

0,4

виробництво
гумових
і пластмасових
виробів, іншої
неметалевої
мінеральної
продукції

22, 23

90522,4

197014,4

335340,5

498747,2

725572,3

962731,9

1164950,5

1371345,5

1557147,8

1796386,8

1980424,3

2141101,1

7,5

металургійне
виробництво,
виробництво
готових
металевих
виробів,
крім машин
і устатковання

24, 25

34997,2

95002,5

138672,2

199333,4

281496,7

386506,7

480466,5

554307,2

637124,0

696645,1

767849,4

831548,4

2,9

машинобу-
дування,
крім ремонту і
монтажу машин
і устатковання

26-30

99045,9

199648,2

327860,3

451364,2

579221,4

698464,4

833032,7

973133,6

1125500,2

1283294,7

1380884,6

1556251,3

5,4

Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційова-
ного повітря

D

839841,4

1699542,9

2598246,4

3124513,6

3693749,5

4302642,4

4883405,3

5559954,4

6042350,3

6531740,4

7260448,2

8257254,8

28,7

Водопоста-
чання;
каналізація,
поводження
з відходами

Е

29290,0

58067,3

87924,0

120623,2

158418,5

195163,9

233657,7

273283,0

312468,9

348160,6

381862,8

416547,7

1,5

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.