Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–березень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–березень 2019 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД- 2010

Березень 2019 до лютого 2019

Березень 2019 до березня 2018

Січень–березень 2019 до січня–березня 2018

Промисловість

B+C+D

115,3

105,1

104,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

111,5

98,3

99,5

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

1

    Переробна промисловість

С

110,2

96,7

98,7

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

108,0

94,7

101,1

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

144,1

57,7

68,5

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

111,9

111,7

113,1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

160,9

180,3

126,5

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

127,2

136,0

119,2

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

154,5

125,1

108,2

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

84,2

63,2

79,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

124,0

122,6

117,0

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.