Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–травень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–травень 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Травень
2019 до
квітня 2019

Травень
2019 до
травня 2018

Січень–травень
2019 до
січня–травня
2018

Промисловість

B+C+D

103,6

105,3

105,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

100,6

98,7

100,3

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,1

583,5

925,2

    Переробна промисловість

С

100,5

96,4

98,8

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів

10-12

97,5

99,9

100,6

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84,9

78,5

84,7

      виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,3

114,8

115,5

      виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

89,3

92,4

112,6

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

104,9

102,7

115,4

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

116,8

111,8

119,6

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

97,0

63,4

73,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

111,1

123,6

119,6

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.