Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–серпні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–серпні 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

20458904,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13182044,3

64,4

     Добувна промисловість і розроблення      кар’єрів

B

152200,1

0,7

     Переробна промисловість

С

13029844,2

63,7

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і      тютюнових виробів

10-12

7725860,2

37,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу,      шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

59662,6

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1714687,8

8,4

     виробництво коксу та продуктів      нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції

20

181249,3

0,9

     виробництво основних фармацевтичних  продуктів      і фармацевтичних препаратів

21

73892,0

0,3

     виробництво гумових і пластмасових виробів,      іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1629089,5

8,0

     металургійне виробництво, виробництво готових      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

496946,3

2,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин       і устатковання

26-30

896935,9

4,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря

D

6972938,1

34,1

  Водопостачання; каналізація, поводження з   відходами

Е

303921,8

1,5