Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–березень 2019 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–березень 2019 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.
США

у %
до січня–березня
2018р.

у % до
загального
обсягу

тис.дол.
США

у %
до січня–березня
2018р.

у % до
загального
обсягу

Усього

6684,8

137,6

100,0

3125,5

219,2

100,0

3559,3

у тому числі

             

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

...1

...1

...1

...1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

878,2

94,2

13,1

...1

...1

...1

...1

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

Транспортні послуги

4974,0

170,7

74,4

530,2

146,4

17,0

4443,9

з них

             

Послуги морського транспорту

3142,6

185,5

47,0

278,9

193,6

8,9

2863,6

Послуги повітряного транспорту

...1

...1

...1

...1

Послуги залізничного транспорту

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

Послуги автомобільного транспорту

1075,8

253,3

16,1

...1

...1

...1

...1

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

510,4

97,1

7,6

5,9

4235,7

0,2

504,5

Послуги, пов’язані з подорожами

359,6

105,3

5,4

179,5

70,6

5,7

180,1

Послуги пов’язані зосвітньою подорожжю

359,4

105,6

5,4

359,4

Послуги з будівництва

...1

...1

...1

...1

...1

...1

Послуги зі страхування

...1

...1

...1

...1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

...1

...1

...1

...1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

...1

...1

...1

...1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

...1

...1

...1

96,6

26,0

3,1

...1

Ділові послуги

141,2

40,1

2,1

522,2

142,1

16,7

–381,0

   з них

             

Наукові та технічні послуги

...1

...1

...1

276,7

105,6

8,9

...1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.