Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–червень 2019 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–червень 2019 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.
США

у %
до  січня–
червня
2018р.

у % до
загального
обсягу

тис.дол.
США

у %
до січня–
червня
2018р.

у % до
загального
обсягу

Усього

14742,6

117,2

100,0

6808,8

100,7

100,0

7933,8

у тому числі

             

Послуги з переробки
матеріальних ресурсів

к

к

к

к

Послуги з ремонту та
технічного обслуговування,
що не віднесені до інших
категорій

2198,5

62,9

14,9

к

к

к

к

з них

             

Поточний ремонт та
технічне обслуговування
транспортних засобів

1641,8

62,9

11,1

к

к

к

к

Транспортні послуги

10837,7

164,7

73,5

1012,2

105,5

14,9

9825,5

з них

             

Послуги морського
транспорту

6957,2

208,6

47,2

495,2

112,4

7,3

6462,0

Послуги повітряного
транспорту

к

к

к

к

Послуги залізничного
транспорту

к

к

к

к

к

к

к

Послуги автомобільного
транспорту

2319,3

247,7

15,7

8,5

32,3

0,1

2310,8

Інші допоміжні та
додаткові транспортні
послуги

941,2

99,0

6,4

6,1

611,1

0,1

935,1

Послуги, пов’язані з
подорожами

471,7

54,0

3,2

405,5

71,0

6,0

66,3

з них

             

Послуги під час інших
ділових подорожей

397,6

70,8

5,8

–397,6

Послуги пов’язані з
освітньою подорожжю

469,2

53,9

3,2

к

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

34,3

66,4

0,5

к

Послуги зі страхування

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю

115,6

114,4

1,7

–115,6

Роялті та інші послуги,
пов’язані з використанням
інтелектуальної власності

к

к

к

4223,6

124,4

62,0

к

з них

             

Послуги франшизи та
використання торгової
марки

к

к

к

к

Послуги у сфері
телекомунікації,
комп’ютерні та
інформаційні послуги

к

к

к

163,6

33,5

2,4

к

Ділові послуги

446,0

83,7

3,0

851,7

73,5

12,5

–405,6

   з них

             

Наукові та технічні
послуги

68,7

157,6

0,5

465,5

81,9

6,8

–396,8

  к–дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.