Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–вересень 2019 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–вересень 2019 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до  січня– вересня 2018р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня– вересня 2018р.

у % до загального обсягу

Усього

23149,8

111,6

100,0

8035,7

95,5

100,0

15114,2

у тому числі

             

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

4736,3

86,9

20,5

61,0

114,6

0,8

4675,3

З них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

3931,9

91,0

17,0

к

к

к

к

Транспортні послуги

15929,4

138,2

68,8

1370,8

81,2

17,1

14558,6

з них

             

Послуги морського транспорту

10677,7

208,2

46,1

597,2

72,8

7,4

10080,5

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

к

Послуги залізничного транспорту

к

к

к

к

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

2683,7

105,4

11,6

11,5

27,7

0,1

2672,2

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

1536,7

78,1

6,6

6,1

90,0

0,1

1530,6

Послуги, пов’язані з подорожами

627,6

50,9

2,7

597,5

75,5

7,4

30,0

з них

             

Послуги під час інших ділових подорожей

к

к

585,9

75,3

7,3

к

Послуги пов’язані з освітньою подорожжю

612,8

50,2

2,6

к

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

83,7

162,0

1,0

к

Послуги зі страхування

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

215,2

144,3

2,7

–215,2

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

4347,5

124,9

54,1

к

з них

             

Послуги франшизи та використання торгової марки

4345,0

127,2

54,1

–4345,0

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

111,5

23,5

0,5

169,4

28,3

2,1

–57,9

Ділові послуги

622,5

73,8

2,7

1189,8

74,8

14,8

–567,2

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

297,5

61,8

1,3

358,2

55,0

4,5

–60,8

Наукові та технічні послуги

138,7

213,4

0,6

624,2

75,8

7,8

–485,5

 к–дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.