Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2019 рік

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2019 рік

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.
США

у %
до  2018р.

у %
до
загального
обсягу

тис.
дол. США

у %
до 2018р.

у % до
загального
обсягу

Усього

34946,1

114,0

100,0

11510,6

103,6

100,0

23435,5

у тому числі

             

Послуги з переробки
матеріальних ресурсів

882,9

114,7

2,5

882,9

Послуги з ремонту та
технічного обслуговування,
що не віднесені до інших
категорій

7121,8

89,7

20,4

64,4

80,2

0,6

7057,5

з них

             

Капітальний ремонт
транспортних засобів

1031,6

72,6

3,0

1031,6

Поточний ремонт та
технічне обслуговування
транспортних засобів

6083,1

93,4

17,4

к

к

к

к

Транспортні послуги

23180,8

136,4

66,3

1747,5

80,7

15,2

21433,3

з них

             

Послуги морського
транспорту

14998,0

173,0

42,9

658,3

65,9

5,7

14339,8

Послуги річкового
транспорту

817,1

380,0

2,3

к

к

к

к

Послуги повітряного
транспорту

к

к

к

к

Послуги залізничного
транспорту

к

к

к

к

к

к

к

Послуги автомобільного
транспорту

3394,7

102,2

9,7

30,0

54,9

0,3

3364,7

Інші допоміжні та
додаткові транспортні
послуги

2629,9

92,2

7,5

51,9

173,7

0,5

2578,0

Послуги, пов’язані з
подорожами

782,1

41,9

2,2

797,7

74,2

6,9

–15,5

з них

             

Послуги під час інших
ділових подорожей

к

к

784,1

74,1

6,8

к

Послуги пов’язані з
освітньою подорожжю

766,6

41,3

2,2

к

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

93,1

147,0

0,8

к

Послуги зі страхування

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю

243,0

149,7

2,1

–243,0

Роялті та інші послуги,
пов’язані з використанням
інтелектуальної власності

к

к

к

4423,1

120,0

38,4

к

з них

             

Послуги франшизи та
використання торгової
марки

к

к

4394,3

124,5

38,2

к

Послуги у сфері
телекомунікації,
комп’ютерні та
інформаційні послуги

649,9

125,7

1,9

612,4

79,8

5,3

37,5

   з них

             

  Комп’ютерні послуги

473,6

148,5

1,4

336,9

70,0

2,9

136,7

Ділові послуги

1590,3

87,3

4,6

3528,6

113,8

30,7

–1938,3

   з них

             

Послуги дослідження та
розробки

к

к

к

1382,1

104,3

12,0

к

Професійні та
консалтингові послуги

909,9

66,0

2,6

1259,4

161,7

10,9

–349,4

Наукові та технічні
послуги

433,0

517,3

1,2

759,1

81,5

6,6

–326,2

Інші ділові послуги

111,1

120,0

0,3

53,0

523,8

0,5

58,1

  к–дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.