Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень 2020 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
січень 2020р.

Темп зростання, у %

січень 2020р. до

Довідково:
за січень 2019р.
до
січня 2018р.

грудня
2019р.

січня
2019р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

11,9

112,8

99,4

98,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

       

  номінальна, грн

81871

118,92

115,73

120,84

  реальна, %

х

119,42

107,83

109,54

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн5

23,5

58,6

80,8

401,7

Індекс споживчих цін

х

100,0

102,2

108,8

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

30552,5

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

101,5

120,2

105,6

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

103,1

94,1

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

65857

х

х

х

Індекс будівельної продукції (попередні дані)

х

х

189,5

88,9

Капітальні інвестиції, млн.грн.

12152,96

х

166,13

159,84

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2

121,01

х

127,23

159,84

Експорт товарів, млн.дол.США1

268,11

х

99,33

93,44

Імпорт товарів, млн.дол.США1

406,11

х

123,63

162,34

Сальдо (+, -)1

–138,01

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

34,91

х

114,03

96,74

Імпорт послуг, млн.дол.США1

11,51

х

103,63

117,84

Сальдо (+, -)1

23,41

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм7

68,4

75,2

74,3

142,0

Пасажирообіг, млн.пас.км

85,0

99,2

100,7

83,7

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

1888,3

78,0

114,0

104,3

1 Дані за 2019р.
2 Грудень 2019р. до листопада 2019р.
3 2019р. до 2018р.
4 2018р. до 2017р.
5 Станом на 1 січня.
6 Дані за січень-грудень 2019р.
7 Протягом 2019 року в регіональній філії  "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відбувалася реорганізація. Для коректного порівняння даних 2019 та 2018 років дані щодо обсягу відправлених вантажів (пасажирів) та вантажообороту (пасажирообороту) усіма видами транспорту розраховуються без урахування даних по залізничному транспорту загального користування.