Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-квітень 2020 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
cічень–
квітень
2020

Темпи зростання , у %

квітень 2020 до

Січень–
квітень
2020 до
січня–квітня
2019

Довідково
Січень–
квітень 2019
до
січня–квітня
2018

березня
2020

квітня
2019

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

85501

106,62

115,83

115,71

117,51

  реальна, %

х

105,42

114,13

113,71

108,41

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

30,1

111,9

145,3

х

199,9

Індекс споживчих цін

х

101,2

101,0

102,25

104,65

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

7421,2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

94,8

100,5

110,4

106,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

91,9

92,9

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

333,0

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

97,7

155,8

Капітальні інвестиції1, млн.грн.

629,5

х

х

24,6

236,3

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла (нове будівництво)1, тис.м2

17,9

х

х

75,3

168,3

Експорт товарів, млн.дол.США1

81,9

х

х

125,1

118,9

Імпорт товарів, млн.дол.США1

101,1

х

х

164,6

105,2

Сальдо (+, -)1

–19,2

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

7,9

х

х

118,4

137,6

Імпорт послуг, млн.дол.США1

6,8

х

х

216,2

219,2

Сальдо (+, -)1

1,1

х

х

х

х

Вантажооборот6, млн.ткм

288,0

83,3

57,4

69,1

125,8

Пасажирооборот6, млн.пас.км

235,1

23,8

14,3

65,6

97,7

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

6938,9

78,1

84,2

100,8

106,9

1 Дані за січень–березень.
2 Березень 2020р. до лютого 2020р.
3 Березень 2020р. до березня 2019р.
4  Станом на 1 квітня.
5 Квітень до грудня попереднього року.
6 Протягом 2019 року в регіональній філії  "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відбувалася реорганізація. Для коректного порівняння даних 2020 та 2019 років дані щодо обсягу відправлених вантажів (пасажирів) та вантажообороту (пасажирообороту) усіма видами транспорту розраховуються без урахування даних по залізничному транспорту загального користування.