Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-липень 2020 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
cічень–
липень
2020

Темпи зростання , у %

липень 2020 до

Січень–
липень 2020
до січня–
липня
2019

Довідково
Січень–
липень
2019 до
січня–
липня 2018

червня
2020

липня
2019

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

86991

111,42

109,13

111,84

116,85

  реальна, %

х

111,12

106,43

109,94

107,35

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн6

35,4

92,0

105,4

х

271,5

Індекс споживчих цін

х

98,9

102,4

102,27

103,17

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

15721,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

92,2

103,6

104,8

105,7

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

98,0

107,6

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

610,3

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

66,3

160,4

Капітальні інвестиції, млн.грн.

1334,51

х

х

32,84

168,55

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла (нове будівництво), тис.м2

366711

х

х

62,24

160,65

Експорт товарів, млн.дол.США

135,21

х

х

100,04

111,95

Імпорт товарів, млн.дол.США

172,21

х

х

145,44

87,85

Сальдо (+, -)

–37,0

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

14,31

х

х

79,74

117,25

Імпорт послуг, млн.дол.США

10,41

х

х

30,34

100,75

Сальдо (+, -)

4,0

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

543,1

119,1

87,7

72,1

116,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

392,9

113,0

69,9

61,1

101,5

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

13172,9

120,9

104,6

101,0

102,3

1 Дані за січень–червень 2020р.
2 Червень 2020р. до травня 2020р.
3 Червень 2020р. до червня 2019р.
4 Січень– червень 2020р. до січня– червня 2019р.
5 Січень– червень 2019р. до січня– червня 2018р.
6  Станом на 1 липня.
7 Липень до грудня попереднього року