Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-серпень 2020 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
cічень–
серпень
2020

Темпи зростання , у %

серпень 2020 до

Січень–
серпень 2020
до січня–
серпня
2019

Довідково
Січень–
серпень 2019
до
січня–
серпня 2018

липня
2020

серпня
2019

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

88361

100,82

113,13

112,04

116,95

  реальна, %

х

101,92

110,33

110,04

107,35

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн6

35,3

99,6

133,3

х

187,2

Індекс споживчих цін

х

99,8

102,3

102,07

103,07

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

18668,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

102,1

89,9

102,8

104,5

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

89,8

107,7

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

687,1

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

66,9

142,6

Експорт товарів, млн.дол.США

154,71

х

х

99,94

113,15

Імпорт товарів, млн.дол.США

207,71

х

х

148,54

86,35

Сальдо (+, -)

–53,0

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

612,5

68,8

62,0

70,8

114,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

453,2

91,1

62,1

61,2

102,4

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

15735,2

104,1

104,0

102,7

102,1

1 Дані за січень–липень 2020р.
2 Липень 2020р. до червня 2020р.
3 Липень 2020р. до липня 2019р.
4 Січень– липень 2020р. до січня – липня 2019р.
5 Січень– липень 2019р. до січня – липня 2018р.
6  Станом на 1 серпня.
7 Серпень до грудня попереднього року.