Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-вересень 2020 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
cічень–
вересень
2020

Темпи зростання (зниження), у %

вересень 2020 до

січень– вересень
2020 до січня–
вересня
2019

довідково:
січень–
вересень
2019 до
січня–
вересня 2018

серпня
2020

вересня
2019

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

88871

95,72

111,03

111,84

116,65

  реальна, %

х

95,92

108,43

109,84

107,05

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн6

42,0

119,2

179,1

х

184,1

Індекс споживчих цін

х

100,1

102,1

102,17

103,37

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

20885,6

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

136,8

99,0

102,3

105,0

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

90,2

107,2

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

787,3

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

67,4

140,1

Експорт товарів, млн.дол.США

181,41

х

х

102,14

121,55

Імпорт товарів, млн.дол.США

242,41

х

х

116,24

129,55

Сальдо (+, -)

–61,01

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

687,3

107,5

72,0

70,9

113,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

515,4

103,0

64,8

61,7

103,4

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

17952,0

94,2

106,7

103,1

101,9

1 Дані за січень–серпень 2020р.
2 Серпень 2020р. до липня 2020р.
3 Серпень 2020р. до серпня 2019р.
4 Січень– серпень 2020р. до січня – серпня 2019р.
5 Січень– серпень 2019р. до січня – серпня 2018р.
6 Станом на 1 вересня.
7 Вересень до грудня попереднього року.