Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-жовтень 2020 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
cічень–
жовтень
2020

Темпи зростання (зниження), у %

жовтень 2020 до

січень–
жовтень 2020
до січня–
жовтня
2019

довідково:
січень–
жовтень 2019
до
січня–
жовтня 2018

вересня
2020

жовтня
2019

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

89971

106,82

118,23

112,64

116,55

  реальна, %

х

106,72

115,73

110,54

107,15

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн6

47,3

112,6

145,1

х

156,8

Індекс споживчих цін

х

101,3

102,7

103,47

104,07

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

23361,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

94,1

112,1

103,4

104,1

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

93,7

103,0

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

873,2

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

64,0

145,5

Капітальні інвестиції, млн.грн.

2455,81

х

х

67,34

103,75

Експорт товарів, млн.дол.США

203,21

х

х

105,41

102,91

Імпорт товарів, млн.дол.США

272,91

х

х

110,31

134,31

Сальдо (+, -)

-69,71

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

23,71

х

х

85,61

133,61

Імпорт послуг, млн.дол.США

12,41

х

х

34,01

433,91

Сальдо (+, -)

11,31

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

758,2

95,0

63,9

70,2

112,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

574,2

94,5

64,1

61,9

103,6

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

20211,0

100,6

108,9

103,6

102,4

1 Дані за січень–вересень 2020р.
2 Вересень 2020р. до серпня 2020р.
3 Вересень 2020р. до вересня 2019р.
4 Січень–вересень 2020р. до січня – вересня 2019р.
5 Січень–вересень 2019р. до січня – вересня 2018р.
6  Станом на 1 жовтня.
7 Жовтень до грудня попереднього року.