Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2020 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
2020

Темпи зростання (зниження), у %

грудень 2020 до

2020 до
2019

довідково:
2019 до
2018

листопада
2020

грудня
2019

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

91551

97,32

117,83

113,84

116,05

  реальна, %

х

95,82

112,73

111,34

107,35

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього, млн.грн6

40,0

78,9

99,9

х

129,3

Індекс споживчих цін

х

100,6

105,6

105,67

103,37

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

29689,4

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

112,4

107,0

102,8

104,4

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

90,7

104,7

Обсяг будівельної продукції,
тис.грн

1241,5

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

65,1

144,7

Експорт товарів, млн.дол.США

249,21

х

х

104,94

117,35

Імпорт товарів, млн.дол.США

310,61

х

х

85,44

114,75

Сальдо (+, -)

–61,41

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

913,8

100,5

85,7

71,9

105,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

677,5

96,8

59,3

61,6

102,9

Оборот роздрібної торгівлі,
млн.грн

25199,0

119,9

109,5

104,5

102,3

1 Дані за січень–листопад 2020р.
2 Листопад 2020р. до жовтня 2020р.
3 Листопад 2020р. до листопада 2019р.
4 Січень–листопад 2020р. до січня–листопада 2019р.
5 Січень–листопад 2019р. до січня–листопада 2018р.
6  Станом на 1 грудня.
7 Грудень до грудня попереднього року.