Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році (остаточні дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–
лютий

Січень–
березень

Січень–
квітень

Січень–
травень

Січень–
червень

Січень–
липень

Січень–
серпень

Січень–
вересень

Січень–
жовтень

Січень–
листопад

Січень–грудень

тис.грн

у % до
всієї ре-
алізова-
ної про-
дукції

Промисловість

B+C+D+Е

2913995,5

5290784,6

7829010,4

10883218,1

13547902,6

16112830,4

19050622,5

21302731,2

23852787,7

26563000,2

29638910,2

32722444,2

100,0

Добувна та
переробна

промисловість

B+C

1769068,9

3127104,6

4622400,8

6778725,9

8606586,4

10332429,3

12283464,6

13650789,0

15415931,2

17383965,7

19463643,5

21451544,4

65,6

Добувна
промисловість
і
розроблення
кар’єрів

B

1281,7

2982,1

13708,3

30963,5

52423,1

76663,1

99823,1

124030,0

137790,7

159651,9

180268,8

192951,1

0,6

Переробна
промисловість

С

1767787,2

3124122,5

4608692,5

6747762,4

8554163,3

10255766,2

12183641,5

13526759,0

15278140,5

17224313,8

19283374,7

21258593,3

65,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво
харчових
продуктів,
напоїв і
тютюнових
виробів

10-12

1373637,9

2280088,1

3196070,2

4725939,6

6007382,4

7061368,6

8296890,6

8933149,1

9870501,2

11067438,6

12497827,5

13722665,7

41,9

текстильне
виробництво,
виробництво
одягу, шкіри,
виробів зі
шкіри та інших
матеріалів

13-15

4209,3

8905,5

15885,9

24561,0

33266,0

42545,3

54064,6

69335,3

86102,6

102109,0

120104,1

141677,5

0,4

виготовлення
виробів
з деревини,
виробництво паперу
та поліграфічна
діяльність 

16-18

122482,7

290311,9

470558,1

594727,0

741835,8

928625,6

1138797,7

1320374,9

1522397,0

1742174,1

1927518,1

2116025,7

6,5

виробництво
коксу та
продуктів
нафто-
перероблення

19

виробництво
хімічних
речовин і
хімічної
продукції

20

11282,6

29338,7

51510,8

67703,8

92926,8

121232,3

155386,5

185134,7

218864,9

248408,1

274438,4

309589,4

1,0

виробництво
основних
фармацевтичних
продуктів і
фармацевтичних
препаратів

21

к

к

к

к

к

к

39655,0

40061,3

45645,7

54401,3

59060,6

61886,1

0,2

виробництво
гумових
і пластмасових
виробів, іншої
неметалевої
мінеральної
продукції

22, 23

88938,8

203875,5

384720,4

529369,3

726982,9

954422,0

1194004,0

1433317,2

1674472,4

1915094,9

2122630,3

2317268,0

7,1

металургійне
виробництво,
виробництво
готових
металевих
виробів,
крім машин
і устатковання

24, 25

28798,1

78128,0

125609,2

183182,7

229287,5

290131,3

358912,2

417944,3

475449,7

540497,9

615378,5

716504,3

2,2

машинобуду-
вання,
крім ремонту і
монтажу машин
і устатковання

26-30

116234,1

185407,8

288688,3

517660,9

588844,2

702014,8

803618,5

939092,7

1170808,3

1304518,2

1388434,4

1546861,2

4,7

Постачання
електроенергії,
газу, 
пари та
кондиційова-

ного повітря

D

1103238,9

2080484,7

3083104,5

3938615,3

4729776,0

5518668,8

6448325,4

7279958,2

8007870,1

8700118,3

9649424,0

10695921,8

32,7

Водопоста-
чання;

каналізація,
поводження
з відходами

Е

41687,7

83195,3

123505,1

165876,9

211540,2

261732,3

318832,5

371984,0

428986,4

478916,2

525842,7

574978,0

1,7

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.