Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області у І півріччі 2020 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області у І півріччі 2020 року1

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. 
США

у % 
до І півріччя 
2019р.

тис.дол. 
США

у % 
до І півріччя 
2019р.

Усього

14331,9

79,7

10353,5

30,3

3978,4

   у тому числі

         

Азербайджан

48,4

221,9

к

к

к

Белiз

1125,1

255,4

1125,1

Бiлорусь

к

к

167,4

75,2

к

Болгарiя

55,8

77,9

к

к

к

Греція

114,4

196,4

114,4

Грузiя

714,4

345,0

714,4

Данiя

38,0

69,0

28,2

17,8

9,7

Естонiя

255,9

69,3

205,1

168,9

50,8

Іспанія

261,1

75,4

к

к

к

Кiпр

101,6

21,4

к

к

к

Латвiя

64,7

99,2

39,7

40,1

25,1

Литва

468,2

28,8

54,9

24,5

413,3

Лiберiя

1077,2

52,1

1077,2

Мальта

66,8

31,6

66,8

Маршалловi Острови

207,6

65,0

207,6

Нiдерланди

716,5

155,9

112,3

192,6

604,1

Нiмеччина

1371,5

127,1

1859,9

715,5

–488,4

Панама

974,2

184,4

974,2

Польща

348,1

103,7

41,9

33,8

306,2

Республіка Молдова

161,1

286,3

к

к

к

Росiйська Федерацiя

212,7

216,5

1955,6

107,9

–1742,8

Сент-Вiнсент і Ґренадiни

762,7

351,3

762,7

Сiнгапур

243,6

71,2

243,6

Сполучене Королівство 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

500,6

57,6

к

к

к

США

555,5

607,7

207,6

188,2

347,9

Туреччина

1226,0

49,4

4,0

0,9

1222,0

Франція

к

к

к

к

к

Швейцарія

816,9

23,2

59,2

147,3

757,7

1 Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту послуг. 
к– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.