Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Середні ціни продукції  сільського господарства,
 реалізованої підприємствами1  у 2020 році

(грн за т)

 

Культури
зернові та
зернобобові

Насіння
культур
олійних

Буряк
цукровий
фабричний

картопля

Культури 
овочеві

Культури
плодові
та ягідні

Сільсько-
господар-
ські тварини
(у живій 
масі)

Молоко

Яйця,
за тис.шт

Січень

4392,2

8432,7

к

4060,9

6325,4

34768,2

9309,1

1274,1

Січень-лютий

4357,6

8728,7

к

 4359,9

5030,5

34649,0

9281,1

1337,2 

Січень-березень

4307,2

8728,1

7329,7

5478,3

4869,0

34910,4

9266,5

1342,0

Січень-квітень

4375,9

9000,8

7719,7

5470,2

4861,9

34476,4

9236,6

1351,9

Січень-травень

4400,9

9187,7

7919,0

5731,8

5699,9

34620,0

9085,8

1356,0

Січень-червень

4324,7

9269,9

8467,9

5734,3

7453,6

34766,0

8986,1

1408,8

Січень-липень

4417,7

9694,0

 –

8257,2

5534,6

8668,5

34837,7

8928,9

1424,9

Січень-серпень

4546,0

9864,8

 –

7852,7

2779,4

10431,0

35146,0

8915,8

1436,6

Січень-вересень

4686,4

10145,3

 –

7369,3

2230,2

9037,3

35323,0

8944,7

1437,6

Січень-жовтень

4805,9

10428,2

 –

7104,0

2227,3

7556,4

35183,4

8998,4

1450,2

Січень-листопад

4896,8

10838,8

7009,1

2272,3

7642,2

35200,0

9093,6

1448,9

 2020 рік

4996,4 11226,6

6834,3 2317,8 7668,8 35248,5 9212,5 1468,5

1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації