Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень 2021 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень 2021р.

Темп зростання (зниження), у %

січень 2021р. до

Довідково: за січень 2020р. до січня 2019р.

грудня 2020р.

січня 2020р.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

       

  номінальна, грн

93541

119,02

114,33

116,04

  реальна, %

х

118,12

111,53

111,34

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн5

30,2

75,5

128,9

80,8

Індекс споживчих цін

х

102,0

102,2

108,8

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

32714,6

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

73,1

76,7

121,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

85,0

103,1

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

45898

х

х

х

Індекс будівельної продукції (попередні дані)

х

х

62,2

189,5

Капітальні інвестиції, млн.грн.

3934,16

х

32,77

166,18

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію (нове будівництво)9, тис.м2

65,91

х

54,53

127,24

Експорт товарів, млн.дол.США1

281,41

х

104,93

99,34

Імпорт товарів, млн.дол.США1

328,41

х

80,73

123,94

Сальдо (+, -)1

-47,01

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

32,31

х

81,83

129,14

Імпорт послуг, млн.дол.США1

17,01

х

42,43

359,74

Сальдо (+, -)1

15,41

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм7

51,3

66,2

75,0

74,3

Пасажирообіг, млн.пас.км

42,2

83,3

49,7

100,7

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

2034,5

74,7

100,1

114,0

1  Дані за 2020р. 2  Грудень 2020р. до листопада 2020р. 3 2020р. до 2019р. 4 2019р. до 2018р. 5 Станом на 1 січня. 6 Дані за січень-грудень 2020р. 7 Січень-грудень 2020р. до січня-грудня 2019р. 8 Січень-грудень 2019р. до січня-грудня 2018р. 9 Дані можуть бути уточнені.