Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-квітень 2021 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за
cічень–
квітень  
2021

Темпи зростання (зиження) , у %

квітень 2021 до

Січень–
квітень
2021 до
січня–
квітня 2020

довідково:
Січень–
квітень
2020 до
січня–
квітня 2019

березня
2021

квітня
2020

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

104701

112,02

126,23

122,54

115,75

  реальна, %

х

109,72

114,73

112,24

113,75

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн6

44,7

110,3

212,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,4

108,9

105,47

102,27

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

9724,7

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

93,6

89,4

85,1

112,7

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

90,3

91,9

Обсяг виробленої будівельної
продукції, тис.грн

265,9

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції
(попередні дані)

х

х

х

67,1

99,4

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла (нове будівництво), тис.м2

26,51

х

х

148,54

75,35

Капітальні інвестиції, млн.грн.

946,41

х

х

123,94

24,65

Експорт товарів, млн.дол.США

67,71

х

х

83,24

125,15

Імпорт товарів, млн.дол.США

56,01

х

х

54,34

164,65

Сальдо (+, -)

11,71

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

11,11

х

х

139,84

93,75

Імпорт послуг, млн.дол.США

388,51

х

х

5750,04

73,45

Сальдо (+, -)

–377,51

х

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм

282,0

93,3

116,1

97,9

69,1

Пасажирообіг, млн.пас.км

181,0

92,6

339,8

77,0

65,6

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

8642,8

95,1

132,4

113,8

100,8

1 Дані за січень–березень.
2 Березень 2021р. до лютого 2021р.
3 Березень 2021р. до березня 2020р.
4 Січень–березень 2021р. до січня–березня 2020р.
5 Січень–березень 2020р. до січня–березня 2019р.
6  Станом на 1 квітня.
7 Квітень до грудня попереднього року.