Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-вересень 2021 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за cічень– вересень 2021

Темпи зростання (зиження) , у %

вересень 2021 до

Січень– вересень 2021 до січня– вересня 2020

довідково: Січень– вересень 2020 до січня– вересня 2019

серпня 2021

вересня 2020

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

110381

98,82

123,53

124,24

111,85

  реальна, %

х

99,22

112,13

113,34

109,85

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн6

63,1

97,8

181,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

102,4

111,8

108,87

102,17

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

25322,3

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

124,6

97,0

90,7

104,8

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

112,5

90,2

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

805,0

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

83,1

69,6

Експорт товарів, млн.дол.США

278,81

х

х

155,84

102,15

Імпорт товарів, млн.дол.США

158,21

х

х

65,14

116,25

Сальдо (+, -)

120,61

х

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм

857,1

90,5

152,4

124,7

70,9

Пасажирообіг, млн.пас.км

443,3

99,6

86,0

86,0

61,7

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

21469,9

89,7

103,6

110,9

103,7

1 Дані за січень–серпень.
2 Серпень 2021р. до липня 2021р.
3 Серпень 2021р. до серпня 2020р.
4 Січень–серпень 2021р. до січня–серпня 2020р.
5 Січень–серпень 2020р. до січня–серпня 2019р.
6 Станом на 1 вересня.
7 Вересень до грудня попереднього року..