Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-жовтень 2021 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за cічень– жовтень   2021

Темпи зростання (зиження) , у %

жовтень 2021 до

Січень– жовтень 2021 до січня– жовтня 2020

довідково: Січень– жовтень 2020 до січня– жовтня 2019

вересня 2021

жовтня 2020

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

110901

100,82

116,63

123,34

112,65

  реальна, %

х

98,52

103,53

112,14

110,55

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн6

69,7

110,4

173,8

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,2

112,4

110,17

103,47

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

28286,8

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

96,8

101,0

91,9

105,7

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

115,7

93,7

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

972,1

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, млн.грн.

3398,31

х

х

119,84

42,55

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2

62,71

х

х

88,14

77,25

Індекс будівельної продукції

х

х

х

89,6

66,3

Експорт товарів, млн.дол.США

324,61

х

х

162,04

105,45

Імпорт товарів, млн.дол.США

178,31

х

х

65,54

110,35

Сальдо (+, -)

146,21

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

28,71

х

х

119,64

86,55

Імпорт послуг, млн.дол.США

20,81

х

х

166,44

34,25

Сальдо (+, -)

7,91

х

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм

962,1

92,3

148,1

126,9

70,2

Пасажирообіг, млн.пас.км

487,9

83,5

76,0

85,0

61,9

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

24048,3

96,6

100,3

110,1

103,6

1 Дані за січень–вересень. 2 Вересень 2021р. до серпня 2021р. 3 Вересень 2021р. до вересня 2020р. 4 Січень–вересень 2021р. до січня–вересня 2020р. 5 Січень–вересень 2020р. до січня–вересня 2019р. 6 Станом на 1 жовтня. 7 Жовтень до грудня попереднього року.