Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності  за січень 2021 року

 

Код за КВЕД- 2010

Обсяг реалізованої
промислової продукції
товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

3291294,6

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

к

к

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

  Переробна промисловість

С

1871119,0

56,9

    з неї

 

   

    виробництво харчових продуктів, напоїв і 
    тютюнових виробів

10-12

1509032,5

45,8

    текстильне виробництво, виробництво одягу,
    шкіри, виробів     зі шкіри та інших матеріалів

13-15

7944,5

0,2

    виготовлення виробів з деревини, виробництво
    паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

114087,2

3,5

    виробництво коксу та продуктів
    нафтоперероблення

19

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

8680,9

0,3

    виробництво основних фармацевтичних продуктів
    і фармацевтичних препаратів

21

к

к

    виробництво гумових і пластмасових виробів,
    іншої  неметалевої мінеральної продукції

22, 23

81078,3

2,5

    металургійне виробництво, виробництво готових
    металевих  виробів, крім машин і устатковання

24, 25

52689,5

1,6

    машинобудування

26-30

71203,6

2,2

 Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

1370100,6

41,6

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

к

к

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.