Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
 за січень-лютий 2021 року

 

Код за КВЕД-
2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

6434307,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

к

к

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

Переробна промисловість

С

3645795,8

56,6

з неї

 

   

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2638477,3

41,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

16906,9

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

290667,5

4,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

26923,4

0,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

232724,5

3,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

131582,7

2,0

машинобудування

26-30

267462,6

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2688529,9

41,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

к

к

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.