Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-березень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності  за січень-березень 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

9724726,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5462746,4

56,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

23972,9

0,3

Переробна промисловість

С

5438773,5

55,9

з неї

 

   

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3708639,9

38,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

26012,4

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

505776,6

5,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

73660,6

0,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

447594,9

4,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

232679,4

2,4

машинобудування

26-30

379929,6

3,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4121635,7

42,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

140344,6

1,4

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.