Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень–жовтень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січеньжовтень 2021 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

32250502,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

19576388,1

60,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

186018,2

0,6

Переробна промисловість

С

19390369,9

60,1

з неї

 

   

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

11983843,3

37,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

241228,4

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1774656,5

5,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

360393,1

1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2589232,9

8,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

923263,7

2,9

машинобудування

26-30

1207300,1

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12138762,6

37,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

535352,1

1,7

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.