Кількість померлих за причинами смерті у січні–квітні 2021 року

Кількість померлих за причинами смерті у січніквітні 2021 року

 

Коди причин
смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

6344

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

63

з них

   

туберкульоз

A15–A19

36

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

24

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

595

з них злоякісні

C00–C97

583

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади
харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

14

з них цукровий діабет

E10–E14

11

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

12

з них розлади психіки та поведінки
внаслідок вживання алкоголю

F10

6

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

88

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

3703

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25

1723

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

14

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1463

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

355

з них грип і пневмонія

J10–J18

328

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

281

з них алкогольна хвороба печінки

K70

6

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

6

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи
та сполучної тканини

M00–M99

1

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

36

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий \
період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P00–P96

18

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку,
деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

7

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення
від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

504

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

312

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

28

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

6

нещасні випадки, спричинені дією диму,
вогню та полум'я

X00–X09

18

випадкове отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

25

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

39

навмисне самоушкодження

X60–X84

78

наслідки нападу з метою убивства чи
нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

15

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

349

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

348

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1