Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області у І кварталі 2021 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області у І кварталі 2021 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до І кварталу
2020р.

у % до
загального
обсягу

тис.дол. США

у %
до І кварталу
2020р.

у % до
загального
обсягу

Усього

11069,1

139,8

100,0

388543,2

5750,0

100,0

–377474,2

Послуги з переробки
матеріальних ресурсів

к

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного
обслуговування, що не віднесені
до інших категорій

5708,0

302,8

51,6

к

к

к

   з них

             

капітальний ремонт
транспортних засобів

189,5

106,8

1,7

189,5

поточний ремонт та технічне
обслуговування транспортних
засобів

5517,8

323,6

49,8

к

к

к

Транспортні послуги

3463,6

80,0

31,3

119,6

43,2

0,0

3344,0

   з них

             

послуги морського транспорту

1276,1

41,1

11,5

1276,1

послуги річкового транспорту

к

к

к

к

послуги автомобільного
транспорту

1653,4

561,0

14,9

к

к

к

к

інші допоміжні та додаткові
транспортні послуги

455,3

78,7

4,1

к

к

к

Послуги, пов’язані з
подорожами

162,5

115,9

1,5

98,3

76,9

0,0

64,2

   з них

             

послуги під час інших ділових
подорожей

к

к

к

91,8

72,8

0,0

к

послуги, пов’язані з освітньою
подорожжю

161,5

115,1

1,5

к

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою
діяльністю

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані
з використанням інтелектуальної
власності

к

к

к

78,4

1,6

0,0

к

   з них

             

послуги франшизи та
використання торгової марки

27,7

0,6

0,0

–27,7

послуги, пов’язані з
ліцензійною діяльністю

к

к

к

к

Послуги у сфері телекомунікації,
комп’ютерні та інформаційні послуги

695,3

171,1

6,3

47,3

212,9

0,0

648,0

   з них

             

комп’ютерні послуги

690,4

216,8

6,2

46,1

3093,3

0,0

644,3

інформаційні послуги

к

к

к

к

к

к

к

Ділові послуги

571,4

114,2

5,2

1627,0

172,8

0,4

–1055,6

   з них

             

професійні та консалтингові
послуги

368,6

118,8

3,3

1460,6

168,0

0,4

–1092,0

наукові та технічні послуги

107,9

91,7

1,0

164,9

301,3

0,0

–57,0

інші ділові послуги

55,5

102,6

0,5

55,5

______________

  к–дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.