Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області у І півріччі 2021 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області у І півріччі 2021 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до І півріччя 2020р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до І півріччя 2020р.

у % до загального обсягу

Усього

20178,4

139,0

100,0

14798,4

142,3

100,0

5380,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

10232,7

280,5

51,2

к

к

к

   з них

             

капітальний ремонт транспортних засобів

372,8

113,0

1,8

 

поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

9948,9

297,2

49,3

к

к

к

Транспортні послуги

6477,3

85,5

32,1

342,7

68,0

2,3

6134,6

   з них

             

послуги морського транспорту

3328,1

61,5

16,5

3328,1

послуги річкового транспорту

к

к

к

послуги автомобільного транспорту

2066,6

306,8

10,2

20,6

45,5

0,1

2045,9

інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

824,6

79,7

4,1

к

к

к

Послуги, пов’язані з подорожами

293,2

130,1

1,5

176,7

84,5

1,2

116,5

   з них

             

послуги під час інших ділових подорожей

к

к

к

164,3

80,9

1,1

к

послуги, пов’язані з освітньою подорожжю

287,7

127,7

1,4

к

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

10345,3

х

69,9

–10345,3

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

273,7

5,5

1,9

к

   з них

             

послуги франшизи та використання торгової марки

165,5

3,3

1,1

–165,5

послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю

к

к

к

108,2

3340,1

0,7

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1303,0

145,5

6,5

79,4

263,2

0,5

1223,6

   з них

             

комп’ютерні послуги

1298,1

169,1

6,4

64,9

2870,4

0,4

1233,2

інформаційні послуги

к

к

к

14,5

51,9

0,1

к

Ділові послуги

893,6

77,4

4,4

3491,2

85,9

23,6

–2597,6

   з них

             

професійні та консалтингові послуги

525,6

68,1

2,6

3070,1

148,9

20,7

–2544,5

наукові та технічні послуги

221,4

89,6

1,1

277,1

198,0

1,9

–55,7

інші ділові послуги

80,3

77,8

0,4

к

к

к

к

______________

  к–дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.